شنبه, 31 فروردين 1398

مراسم اعتکاف امسال برای پنجمین سال با عنایات الهی در مسجد جامع صدخرو برگزار شد .

این مراسم با حضور 10 معتکف از برادران و 40 معتکف از خواهران از سحرگاه 13 رجب با شروع ایام البیض اغاز و در طول مراسم از سخنرانی سخنرانان مختلف و مداحی ذاکران اهل بیت (ع) استفاده شد .

این مراسم معنوی تا اذان مغرب رو پنجشنبه و افطار ادامه خواهد داشت .

در ادامه عکس هایی از این مراسم را مشاهده نمایید .

etekaf 6

برگزاری مراسم اعتکاف در صدخرو

برگزاری مراسم اعتکاف در صدخرو

برگزاری مراسم اعتکاف در صدخرو

برگزاری مراسم اعتکاف در صدخرو

برگزاری مراسم اعتکاف در صدخرو