دوشنبه, 27 اسفند 1397

سنت خیرات ناشی از برکت آن است که یکی از بزرگ ترین آن ها در محرم اتفاق می افتد. به یاد لب تشنه امام حسین(ع) و کودکانش خیرات نوشیدنی و سیراب کردن و غذا دادن مردم عزادار از پر اهمیت ترین سنت هاست.

اطعام و خیرات و پهن کردن سفره که هم برکت دارد و هم ثواب، در این دهه نوعی تقدس دارد که عزاداران را نسبت به آن متعهد می کند.

هیأت هیئت خادمان حسینی صدخروکه از سال 1372 تأسیس شده و همه ساله در روزهای تاسوعا و عاشورا،تنها بخت و پز و پذیرائی از مردم سوگوار و عزاداران حسینی را بر عهده دارد .

در این ایام تمامی جمعیت روستای صدخرو و حتی برخی از مردم روستای مجاور بر سر سفره امام حسین (ع) اطعام می شوند.

گفته می شود به همت اعضای این هیات روزانه تا 15 هزار غذا طبخ می شود.

تصاویر بخش  کوچکی از زحمات این عزیزان را ملاحظه فرمایید.