دوشنبه, 27 اسفند 1397

امسال نیز همانند سال‌های گذشته هیئات مذهبی و مردم شرکت کننده در مراسم عزاداری، با شور و شعور حسینی توامان و به تبعیت از امام و مقتدای خویش انجام فریضه الهی نماز را بر هر کاری مقدم دانسته و پس از آن عزادری‌ خود را از سر گرفتند.

به گزارش صدخرو نیوز، تمام دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی امروز به صورتی برنامه‌ریزی کردند که هنگام اذان ظهر در در حسینه  روستای صدخرو ، حضور و نماز ظهر عاشورا را به جماعت اقامه کردند.